Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: jvlaovic

jvlaovic

Druga radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju (2. dio)

Dana 4. listopada 2014. godine održan je drugi dio radionice Simulacija rada u ispitnom laboratoriju na Građevinskom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Treća Radionica osnovnih tehničkih vještina (2. dio)

Dana 30. rujna 2014. godine održan je drugi dio treće Radionice osnovnih tehničkih vještina na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Druga radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju (1. dio)

Dana 27. rujna 2014. godine održan je prvi dio radionice Simulacija rada u ispitnom laboratoriju na Građevinskom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Treća Radionica osnovnih tehničkih vještina (1. dio)

Dana 20. rujna 2014. godine održan je prvi dio treće Radionice osnovnih tehničkih vještina na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

11. sastanak projektnog tima

Dana 19. rujna 2014. godine održan je 11. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Studijsko putovanje

Devet članova projektnog tima bilo je od 8. do 12. rujna 2014. godine na studijskom putovanju koje je organizirano u sklopu projekta „Jačanje položaja žena na tržištu rada“. Studijsko putovanje imalo je za cilj razmijeniti iskustva s drugim institucijama.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

10. sastanak projektnog tima

Dana 27. kolovoza 2014. godine održan je 10. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

                             

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

9. sastanak projektnog tima

Dana 11. srpnja 2014. godine održan je 9. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Okrugli stol „Školska nastava u STEM području – (ne)motivator za tehničke studije“

Dana 10. srpnja 2014. godine održan je okrugli stol Školska nastava u STEM području – (ne)motivator za tehničke studije“ s početkom u 09:00 sati u predavaonici 0-20 u prizemlju Elektrotehničkog fakulteta Osijek u ulici Kneza Trpimira 2b.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Obilazak Elektrotehničkog fakulteta Osijek

Dana 1. srpnja 2014. godine u 11:00 sati u dvorani 0-20 na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u ulici Kneza Trpimira 2b održana je dodjela uvjerenja o uspješno završenim tehničkim radionicama  koje su održane u sklopu projekta „Jačanje položaja žena na tržištu rada'' do 1. srpnja 2014. godine.  Nakon kratkog uvodnog programa i dodjele uvjerenja uslijedio je obilazak Elektrotehničkog  fakulteta Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
1 2 3 4 5 ... >>
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.