Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: jvlaovic

jvlaovic

Obilazak Građevinskog fakulteta Osijek

Dana 27. ožujka 2015. održan je obilazak Građevinskog fakulteta Osijek.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Šesta Radionica osnovnih tehničkih vještina

14. i 21. ožujka 2015. godine održani su prvi i drugi dio šeste Radionice osnovnih tehničkih vještina.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Drugi dio pete Radionice osnovnih tehničkih vještina

11. ožujka 2015. godine održan je drugi dio pete iteracije Radionice osnovnih tehničkih vještina.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Prvi dio pete Radionice osnovnih tehničkih vještina

7. ožujka 2015. godine održan je prvi dio pete iteracije Radionice osnovnih tehničkih vještina.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

16. sastanak projektnog tima

25. veljače 2015. godine održan je  16. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Četvrta radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju

Četvrta i posljednja radionica
Simulacija rada u ispitnom laboratoriju održana je u dva dijela 24. i 31.
siječnja 2015. godine na Građevinskom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Radionica osnovnih tehničkih vještina

17. i 24. siječnja 2015. godine održana je Radionica osnovnih tehničkih vještina na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Radionica Prvi korak u svijet poduzetništva

Radionica Prvi korak u svijet poduzetništva održana je 12.-14. siječnja 2015. godine.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju

10. i 17. siječnja održana je treća radionice Simulacija rada u ispitnom laboratoriju na Građevinskom fakultetu Osijek. Radionica je održana pod vodstvom ekspertice/trenerice Martine Vračević.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Drugo motivacijsko predavanje u I. gimnaziji Osijek

Dana 16. siječnja 2015. godine održano je drugo motivacijsko predavanje u I. gimnaziji Osijek.

Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
1 2 3 4 5 ... >>
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.