Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: jvlaovic

jvlaovic

Rezultati projekta

Kako bi se ostvarili ambiciozni ciljevi ovog projekta, projektni tim je proveo veliki broj aktivnosti i u njih uključio više od 474 sudionika.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Obilazak Građevinskog fakulteta Osijek

Dana 27. svibnja 2015. održan je obilazak Građevinskog fakulteta Osijek.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Druga radionica Poduzetničke vještine

25. svibnja 2015. održana je druga radionica Poduzetničke vještine.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Peta radionica Komunikacije i medija

22. svibnja 2015. održana je peta radionica Komunikacije i medija.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Četvrta radionica Komunikacije i medija

21. svibnja 2015. održana je četvrta radionica Komunikacije i medija.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Prva radionica Poduzetničke vještine

18. svibnja 2015. održana je prva radionica Poduzetničke vještine.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Treća radionica Komunikacije i medija

15. svibnja 2015. održana je treća radionica Komunikacije i medija.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Druga radionica Komunikacije i multimedija

14. svibnja 2015. održana je druga radionica Komunikacije i medija.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Obilazak Elektrotehničkog fakulteta Osijek

24. travnja 2015. organiziran je obilazak Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Druga radionica Prvi korak u svijet poduzetništva

23. travnja 2015. održana je druga radionica Prvi korak u svijet poduzetništva.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
1 2 3 4 5 ... >>
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.