Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

jvlaovic

1. sastanak projektnog tima

Na održanom sastanku prof. Rimac u uvodnom je dijelu predstavila projekt, zatim je upoznala partnere međusobno te predstavila njihove obveze i aktivnosti. Razgovaralo se također o promjenama u terminskom planu aktivnosti koje bi trebale uslijediti. Postignut je dogovor svih partnera oko slijeda izvedbe aktivnosti te angažmana u implementaciji projekta.

                 

Tag Tagovi:
Comments
Bookmark and Share

Komentari

Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.