Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

jvlaovic

Rezultati projekta

Kako bi se ostvarili ambiciozni ciljevi ovog projekta, projektni tim je proveo veliki broj aktivnosti i u njih uključio više od 474 sudionika. Za potrebe diseminacije informacija i rezultata projekta napravljena je posebna web stranica, a za razmjenu informacija i materijala za radionice priređena je edukacijska web platforma http://eu-swp.etfos.hr.

 

O opsegu i uspješnosti projektnih aktivnosti svjedoče sljedeći podaci:

 

·        Uvodna konferencija – 48 sudionika

·        2 debate na gimnazijama – 66 sudionika

·        4 motivacijska predavanja na gimnazijama – 254 sudionika

·        16 tehničkih radionica -  sudjelovalo 135 učenica srednjih škola

·        4 posjeta fakultetima – 153 sudionice

·        2 debate na fakultetima – 50 sudionika

·        3 motivacijska predavanja na fakultetima – 53 sudionika

·        6 upravljačkih i poduzetničkih radionica – sudjelovale 72 studentice/inženjerke

·        Okrugli stol – 56 sudionika

·        Nabavljena laboratorijska oprema vrijednosti 198.921,47 kn

·        6 priručnika

·        1 zbornik radova s okruglog stola

 

Ukupno je u projektnim aktivnostima sudjelovalo 453 djevojaka,  predstavnica ciljane skupine. O uspješnosti motivacije srednjoškolki na upis nekog od tehničkih fakulteta koju smo postigli kroz projektne aktivnosti govore rezultati ankete provedene nakon tehničkih radionica.

 

Rezultati ankete o zainteresiranosti za upis na tehničke fakultete

Hoće li se neki od tehničkih fakulteta nalaziti ili se već nalazi na jednom od prva tri mjesta tvoje liste fakulteta koje želiš upisati?

56,30 % DA

43,70 % NE   

Koji bi tehnički fakultet željela upisati? (postojala je mogućnost višestrukog odabira)

Elektrotehnički fakultet Osijek –27,41 %

Građevinski fakultet Osijek –19,26 %

Prehrambeno-tehnološki Fakultet Osijek –13,33 %

Neki drugi tehnički fakultet –4,44 %

Jesu li ti tehničke radionice u organizaciji projekta "Jačanje položaja žena na tržištu rada" pomogle u odluci oko upisa na fakultet?

81,48 % DA

18,52 % NE

S obzirom na mali postotak djevojaka koje se upisuju na Elektrotehnički fakultet Osijek (10%) i Građevinski fakultet Osijek (20-25%), te da je više od 50%  djevojaka koje su sudjelovale na tehničkim radionicama izjavilo da će se na državnoj maturi  prijaviti za upis na neki od tehničkih fakulteta, može se zaključiti da smo uspjeli u motiviranju djevojaka kroz projektne aktivnosti. Činjenica da ih je više od 80% izjavilo da su im tehničke radionice pomogle u odluci oko upisa na fakultet, ukazuje da su pristup i  metodologija koju smo odabrali ne samo odgovarajući, već da postoji potreba za nastavkom ovakvih aktivnosti i nakon završetka projekta.

Kroz provedbu projekta „Jačanje položaja žena na tržištu rada“ projektni partneri Elektrotehnički fakultet Osijek, Građevinski fakultet Osijek, I. gimnazija Osijek, III. Gimnazija Osijek i Centar za poduzetništvo Osijek ostvarili su izuzetno dobru suradnju, ojačali kapacitete za prijavu i provedbu novih projekata, te uveli novi pristup u poticanju interesa ne samo učenica već i učenika srednjih škola za inženjerska zanimanja.

Tag
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share

Komentari

 
 
 
 
Obavijesti me kada se pojavi novi komentar na ovaj post
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.