Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

jvlaovic

Četvrta radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju

Četvrta i posljednja radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju održana je u dva dijela 24. i 31. siječnja 2015. godine na Građevinskom fakultetu Osijek. Kao i u prethodnim iteracijama ove radionice, polaznice su u prvom dijelu radionice ispitivale fizikalna svojstva betona: dimenzije, volumen, gustoća, poroznost te su mjerile i vagale različite agregate. Također su  ispitivale pH vrijednost materijala na tri različita načina. U drugom dijelu radionice, polaznice su naučile raditi oplate, miješati beton te su kao zadatak imale napraviti lampu od prozirnog betona.

            

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share

Komentari

 
 
 
 
Obavijesti me kada se pojavi novi komentar na ovaj post
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.