Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

jvlaovic

Prva radionica Poduzetničke vještine

Radionica Poduzetničke vještine održana je od 14. do 16. listopada 2014. godine u Centru za poduzetništvo. Radionica se održala u tri termina, a sastojala se od pet povezanih cjelina:

Prezentacijske i komunikacijske vještine - cilj je ovog predavanja pružiti polaznicama znanje o govorničkim vještinama, vlastitom prezentiranju, te prezentiranju svojih proizvoda, usluga i ideja. Polaznice usvajaju tehnike koje su usmjerene na svladavanje treme, procjenu slušatelja, uspostavljanje dobrog odnosa sa slušateljima, aktivno slušanje te upoznavanje karakteristika dobrih govornika.

                    
Prodajne vještine - cilj ovog predavanja je osposobiti polaznice za usvajanje osnovnih koraka uspješne prodaje, otvaranje pozitivne komunikacije, uspješno provođenje alata prodaje, rješavanje prigovora kao i praćenje konkurencije. Tijekom seminara polaznice će dobiti konkretne prijedloge o tome što učiniti kada kupac kaže „ne“ odnosno kako ga potaknuti da kaže „da“. Ovaj seminar ima za cilj osposobiti polaznice na veću proaktivnost u funkciji uspješne prodaje.

                    
Timski rad – cilj ovog predavanja je osposobiti polaznice za uspješan rad u timovima i upravljanju timovima i predstaviti im važnost timskog rada kroz sposobnost brzog prilagođavanja novonastalim situacijama, privrženosti i odanosti između članova tima, menadžmenta i organizacije u cjelini, povećanom motiviranošću te bolje komunikacije i međuljudskih odnosa.

                    
Delegiranje – cilj ovog predavanja je upoznati polaznice sa pojmom važnosti delegiranja i osnovnim prednostima delegiranja kao što su razvijanje sposobnosti i kapaciteta svih zaposlenika,demonstriranje povjerenja u suradnike, povećanje efikasnosti i poboljšavanje procesa odlučivanja.

                                  
Poslovno komuniciranje - cilj ovog predavanja je osposobiti polaznice za uspješno snalaženje u osobnim i poslovnim pregovaračkim situacijama. Radionica obuhvaća teme vezane uz prepoznavanje uzroka i načina učinkovitog rješavanja konflikta, prepoznavanje i uporabu različitih pregovaračkih stilova ovisno o pregovaračkoj situaciji, pozicijsko pregovaranje zasnovano na autoritetu i moći te principijelno pregovaranje koje počiva na interesima, kriterijima i mogućnostima za obje strane. Poseban modul razvijen je kao skup savjeta za pregovaranje u osobito teškim situacijama.

Comments Komentari (0)
Bookmark and Share

Komentari

 
 
 
 
Obavijesti me kada se pojavi novi komentar na ovaj post
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.