Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

jvlaovic

Okrugli stol „Školska nastava u STEM području – (ne)motivator za tehničke studije“

Okrugli stol „Školska nastava u STEM području – (ne)motivator za tehničke studije“

Dana 10. srpnja 2014. godine održan je okrugli stol Školska nastava u STEM području – (ne)motivator za tehničke studije“ s početkom u 09:00 sati u predavaonici 0-20 u prizemlju Elektrotehničkog fakulteta Osijek u ulici Kneza Trpimira 2b.

Cilj okruglog stola bio je kroz raspravu ukazati na probleme u školskoj nastavi koja obuhvaća nastavne sadržaje iz prirodoslovno-matematičke i tehničke grupe predmeta,  osobito o problemima u provedbi praktičnog rada kao nastavnog oblika koji ima ključnu ulogu u razvijanju inženjerskih vještina i kompetencija učenika te predstavlja jedan od presudnih čimbenika u motivaciji srednjoškolaca za tehničke studije i inženjerska zanimanja.

Na okruglom stolu sudjelovali su osnovnoškolski, srednjoškolski nastavnici i ravnatelji gimnazija i strukovnih škola Osječko-baranjske županije, sveučilišni nastavnici Elektrotehničkog, Građevinskog fakulteta i Odjela za fiziku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, predstavnici tijela lokalne samouprave zaduženih za školstvo  te ostale interesne skupine.

                        

U prilogu se nalazi dnevni red okruglog stola te prijedlog zaključaka okruglog stola.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share

Komentari

 
 
 
 
Obavijesti me kada se pojavi novi komentar na ovaj post
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.