Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: sastanak

jvlaovic

16. sastanak projektnog tima

25. veljače 2015. godine održan je  16. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

15. sastanak projektnog tima

9. siječnja 2015. godine održan je 15. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

14. sastanak projektnog tima

Dana 22. prosinca 2014. godine održan je 14. sastanak projektnog tima u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

13. sastanak projektnog tima

Dana 26. studenog 2014. godine održan je 13. sastanak projektnog tima u Vijećnici Elektrotehničkog fakulteta Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

10. sastanak projektnog tima

Dana 27. kolovoza 2014. godine održan je 10. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

                             

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

9. sastanak projektnog tima

Dana 11. srpnja 2014. godine održan je 9. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

8. sastanak projektnog tima

Dana 17. lipnja 2014. godine održan je 8. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

7. sastanak projektnog tima

Dana 29. svibnja 2014. godine održan je sedmi sastanak projektnog tima.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

6. sastanak projektnog tima

Dana 16. travnja održan je sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Kick-off sastanak za okrugli stol

Dana 3. travnja održan je prvi sastanak projektnog tima i kolegica iz srednjih i osnovnih škola na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
1 2
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.