Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: sastanak projektnog tima

jvlaovic

12. sastanak projektnog tima

Dana 28. listopada 2014. godine održan je 12. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

11. sastanak projektnog tima

Dana 19. rujna 2014. godine održan je 11. sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.