Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: radionica

jvlaovic

Radionica osnovnih tehničkih vještina

17. i 24. siječnja 2015. godine održana je Radionica osnovnih tehničkih vještina na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Radionica Prvi korak u svijet poduzetništva

Radionica Prvi korak u svijet poduzetništva održana je 12.-14. siječnja 2015. godine.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju

10. i 17. siječnja održana je treća radionice Simulacija rada u ispitnom laboratoriju na Građevinskom fakultetu Osijek. Radionica je održana pod vodstvom ekspertice/trenerice Martine Vračević.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Druga radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju (2. dio)

Dana 4. listopada 2014. godine održan je drugi dio radionice Simulacija rada u ispitnom laboratoriju na Građevinskom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Treća Radionica osnovnih tehničkih vještina (2. dio)

Dana 30. rujna 2014. godine održan je drugi dio treće Radionice osnovnih tehničkih vještina na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Druga radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju (1. dio)

Dana 27. rujna 2014. godine održan je prvi dio radionice Simulacija rada u ispitnom laboratoriju na Građevinskom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Treća Radionica osnovnih tehničkih vještina (1. dio)

Dana 20. rujna 2014. godine održan je prvi dio treće Radionice osnovnih tehničkih vještina na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Prva radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju (2. dio)

Dana 17. svibnja održan je drugi dio prve radionice Simulacija rada u ispitnom laboratoriju na Građevinskom fakultetu Osijek. Radionica je održana pod vodstvom ekspertice/trenerice Martine Vračević.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Druga Radionica osnovnih tehničkih vještina (2. dio)

Dana 17. svibnja održan je drugi dio druge Radionice osnovnih tehničkih vještina na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Radionica je održana pod vodstvom eksperta/trenera Ratka Radakovića.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Druga Radionica osnovnih tehničkih vještina (1. dio)

Dana 28. travnja održan je prvi dio druge Radionice osnovnih tehničkih vještina na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Radionica je održana pod vodstvom eksperta/trenera Ratka Radakovića.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
1 2
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.