Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: edukacija

jvlaovic

Edukacija za e-learning platformu

Dana 14. ožujka održana je edukacija za članove projektnog tima za korištenje e-learning platforme Eduswp koja će uskoro biti dana na korištenje svim polaznicama radionica koje se održavaju u sklopu projekta "Jačanje položaja žena na tržištu rada".

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.