Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: debata

jvlaovic

Debata I. gimnazija Osijek

Dana 07. veljače godine u 13:30 sati u I. Gimnaziji Osijek, Županijska 4, održana je debata na temu "Ženska populacija na tehničkim fakultetima - da ili ne".

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Debata u III. gimnaziji

Dana 18. prosinca 2013. godine u 12:00 sati održana je javna debata pod nazivom "Tehnička zanimanja su za mladiće" u III. gimnaziji Osijek. U debati su sudjelovali učenici III. gimnazije Osijek pod vodstvom Z. Svalina, prof. Afirmacijska skupina je odnijela pobjedu.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.