Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: Sastanak

jvlaovic

5. sastanak projektnog tima

Dana 27. ožujka u 13:30 održan je sastanak projektnog tima na Elektrotehničkom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

4. sastanak projektnog tima

Dana 25. veljače 2014. godine održan je četvrti sastanak projektnog tima na kojem je dano izvješće o provedbi projektnih akivnosti, trenutno stanje svih nabava.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

3. sastanak projektnog tima

Dana 28. siječnja 2014. godine održan je treći sastanak projektnog tima na kojem je dano izvješće o provedbi projektnih akivnosti, trenutno stanje svih nabava, te su postignuti prelimiarni dogovori oko provedbe motivacijskih predavanja u srednjim školama partnerima. Razgovaralo se također i o pripremi tehničkih radionica, te o nadolazećoj debati u III. gimnaziji Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

2. sastanak projektnog tima

Dana 12. prosinca 2013. godine u Vijećnici (1-33) Elektrotehničkog fakulteta Osijek održan je drugi sastanak projektnog tima.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Sastanak članova evaluacijske komisije

Dana 06.12.2013. održan je sastanak evaluacijske komisije kako bi se odlučilo o rezultatima natječaja nabave usluga cateringa za predstojeće konferencije i radionice, te uslugama grafičkog oblikovanja i tiskanja letaka, boršura, pozivnica, plakata i postera.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

1. sastanak projektnog tima

Dana 11.11.2012. godine u vijećnici (1-33) Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku održan je prvi sastanak projektnog tima.

Tag Tagovi:
Comments
Bookmark and Share
1 2
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.