Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: Radionica SWTL

jvlaovic

Četvrta radionica Simulacija rada u ispitnom laboratoriju

Četvrta i posljednja radionica
Simulacija rada u ispitnom laboratoriju održana je u dva dijela 24. i 31.
siječnja 2015. godine na Građevinskom fakultetu Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.