Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: Radionica PKP

jvlaovic

Prva radionica Prvi korak u svijet poduzetništva

Prva radionica Prvi korak u svijet poduzetništva održala se u tri dijela 10, 11. i 12. lipnja u terminu od 16:00 do 20:00 sati u Centru za poduzetništvo (J.J.Strossmayera 341, Osijek).

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.