Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: Radionica CM

jvlaovic

Prva radionica Komunikacije i multimedija

Prva radionica Komunikacije i multimedija održana je na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 22. i 23. listopada 2014. godine pod vodstvom Ratka Radakovića.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.