Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: Radionica BTS

jvlaovic

Prvi dio pete Radionice osnovnih tehničkih vještina

7. ožujka 2015. godine održan je prvi dio pete iteracije Radionice osnovnih tehničkih vještina.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.