Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: Radionica BE

jvlaovic

Prva radionica Osnove elektronike (2. dio)

Dana 16. lipnja 2014,.godine Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek održan je drugi dio radionice Osnove elektronike.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
jvlaovic

Prva radionica Osnove elektronike (1. dio)

Dana 7. lipnja 2014. godine na Elektrotehničkom faklutetu Osijek održana je prva radionica Osnove elektronike.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.