Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Novosti: Obilazak fakulteta

jvlaovic

Obilazak Elektrotehničkog fakulteta Osijek

Dana 1. srpnja 2014. godine u 11:00 sati u dvorani 0-20 na Elektrotehničkom fakultetu Osijek u ulici Kneza Trpimira 2b održana je dodjela uvjerenja o uspješno završenim tehničkim radionicama  koje su održane u sklopu projekta „Jačanje položaja žena na tržištu rada'' do 1. srpnja 2014. godine.  Nakon kratkog uvodnog programa i dodjele uvjerenja uslijedio je obilazak Elektrotehničkog  fakulteta Osijek.

Tag Tagovi:
Comments Komentari (0)
Bookmark and Share
Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.