Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Tehničke radionice

Radionica osnovnih tehničkih vještina

Polaznice će na radionici „Osnovne tehničke vještine“ dobiti osnovna znanja o radu s električnim uređajima, kao i mogućnost da se okušaju u praktičnim zadacima koji se često javljaju u kućanstvima, a koje obično obavljaju muškarci. Polaznice će se u teoriji, ali i u praksi upoznati s osnovnim principima elektriciteta, kućnih instalacija, s potrošnjom električne energije i s energetskom učinkovitosti. Također, polaznice će naučiti bušiti rupe u različitim materijalima i sastavljati namještaj.

             


Osnove elektronike

Polaznice će na radionici „Osnove elektronike“ dobiti osnovna teorijska znanja iz elektronike, te praktična znanja u smislu čitanja električnih shema, spajanja sklopova na prototipnoj pločici, lemljenja komponenti na pločicu. Kao praktični dio radionice, polaznice će prema elektičnoj shemi spajati detektor metala, sklop za izobličavanje glasa i uređaj za paljenje i gašenje na pljesak.

             

Komunikacije i multimedija

Radionica Komunikacije i multimedija obradit će osnove obrade digitalnih fotografija, te kreiranja složenih kompozicija iz jednostavnijih fotografija. Na radionici će se koristiti besplatni alat GIMP. Polaznice će naučiti otvarati i spremati digitalne fotografije, rezati, povećavati i smanjivati fotografije, primjenjivati na njih neke od često korištenih efekata, poput zamućivanja ili promjene boje određenih dijelova fotografija, te obrađivati tekst i crtati grafite.

             

Simulacija rada u ispitnom laboratoriju

Cilj radionice je simulacija rada u ispitinom laboratoriju tijekom ispitivanja fizikalnih parametara gradiva. Na radionici će se ispitivati fizikalna svojstva betona: dimenzije, volumen, gustoća, poroznost. Ispitivanja se povezuju s gradivom matematike i fizike srednje škole gdje se teorija povezuje s praktičnim. Radonice trebaju poslužiti razvoju znanja (teorijska znanja o fizikalnim parametrima, proračun, razumijevanje zahtjeva norma) i vještina (mjerenje, uzimanje uzoraka, provedba ispitivanja).              

               

Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.