Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Partneri

Centar za poduzetništvo Osijek je udruga za promicanje poduzetništva i poduzetničkog načina razmišljanja. Osnovan je 1997. godine kao neprofitna udruga čiji su osnivači lokalni poduzetnici i profesori Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s ciljem poticanja razvijanja i promoviranja poduzetničkoga poslovnog ponašanja u malim i srednjim tvrtkama, njihovih vlasnika i onih koji to žele postići, okupljanja zainteresiranih osoba za poduzetničko poslovno ponašanje i stvaranja mreže poduzetnika, bankara i lokalne samouprave. Osnovne su djelatnosti Centra usmjerene na konzultantske usluge, prijavu i provedbu EU projekata, edukaciju o EU projektima, educiranje i trening poduzetnika početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, provođenje specijaliziranih seminara prilagođenih potrebama klijenata, savjetovanje i informiranje, te izradu poslovnih i investicijskih planova. Centar za poduzetništvo do sada je sudjelovao u nizu domaćih i međunarodnih projekata iz područja poduzetništva s ciljem razvoja malih i srednjih tvrtki, unapređenja rada i djelovanja poduzetničkih potpornih institucija te povezivanja gospodarstvenika, akademske uprave i drugih relevantnih subjekata. U realizaciji svojih projekata i aktivnosti Centar je usmjeren na rješavanje problema različitih ciljnih skupina (poduzetnika, udruga, obrazovnih institucija, učenika, studenata i nezaposlenih osoba).                                                    Građevinski fakultet Osijek svojom definiranom misijom daje doprinos društvu unapređivanjem znanja kroz obrazovanje studenata te provođenje znanstvenih i tehnoloških istraživanja u polju građevinarstva. U proteklih 37 godina djelovanja Građevinski fakultet Osijek, kao samostalna sastavnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, etablirao se kao centar visokoškolskog obrazovanja građevinara u regiji koja obuhvaća pet hrvatskih županija, te studente iz posavskog dijela Bosne i Hercegovine. Primarna zadaća fakulteta usmjerena je k permanentnom poboljšanju uvjeta i kvalitete studiranja, njegovanja i razvijanja znanstveno-istraživačkog rada te povećanju radnih i životnih standarda studenata i nastavnika. Na Fakultetu se provodi redovito noveliranje i revizija postojećih studijskih programa, prikupljanje informacija o uspješnosti i problemima tijekom njihove realizacije, te uspostavljanje indikatora praćenja njihove učinkovitosti i svrhovitosti. U studenom 2010. godine fakultetu je dodijeljena Povelja Hrvatskog društva za kvalitetu za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu a u rujnu 2011.g. Fakultetu je, kao prvom fakultetu u Republici Hrvatskoj, dodijeljen Certifikat za učinkovit, razvijen i funkcionalno ustrojen sustav osiguravanja kvalitete usklađen sa „Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“ (ESG).                                                    I. gimnazija Osijek djeluje od 1. rujna 1992. kada je Odlukom Skupštine općine Osijek izvršena reorganizacija Centra za usmjereno obrazovanje "Braća Ribar". Nastavni prostor I. gimnazije Osijek čini 10 univerzalnih učionica, te četiri specijalizirane (kabineti i knjižnica), a sveukupno broji 24 razredna odjela. Nastava se odvija po programu opće gimnazije, koji daje podjednaku razinu znanja iz jezika, prirodne i društvene skupine predmeta i dostatno znanje iz informatike. Od školske godine 1999/00. u školi se u jednom razredu realizira program opće gimnazije za sportaše. Velik broj naprednih učenika uključen je u rad grupa iz stranih jezika (engleski, njemački), te prirodne i društvene skupine predmeta (informatika, matematika, biologija, geografija) koji na natjecanjima postižu odlične rezultate. Uz to učenici I gimnazije Osijek sudionici su i svih organiziranih sportskih manifestacija na kojima također postižu značajne uspjehe. Programe rada izrađuju mentori u suradnji sa savjetnicima za pojedine sadržaje.                                                   III. gimnazija Osijek ima bogatu povijest, a pod sadašnjim nazivom poznata je od 1. rujna 1992. godine. Smještena je na lokaciji Kamila Firingera 14, u Tvrđi od 1890. godine. Nastavlja tradiciji CUO ''Braće Ribar'', te Muške realne gimnazije. Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja mladeži. Nastavni program škole se odvija prema programu prirodoslovne i matematičke gimnazije u trajanju četiri godine. Učenici III. gimnazije Osijek osim općeg znanja imaju pojačan program matematike, fizike i informatike. Akademske godine 1999/00. u školi se počinje s realizacijom i dijela programa za učenike Glazbene škole Franje Kuhača. Učenici svake godine sudjeluju na mnogim natjecanjima (matematika, fizika, informatika-računarstvo) i smotrama na kojima postižu i značajne uspjehe. Neki od značajnih hrvatskih ličnost koje su pohađale III gimnaziju Osijek su Josip Bosendorfer, Dobriša Cesarić, Vladimir Prelog, Lavoslav Ružička, Ferdo Šišić, te Adolf Waldinger.

                                                      

Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.