Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Nositelj

Elektrotehnički fakultet Osijek je javna znanstveno – nastavna ustanova koja djeluje u svom prirodnom prostornom, tehnološkom, gospodarstvenom i društvenom okružju u pet županija. Fakultet slijedi trendove razvoja visokog školstva u Hrvatskoj i Europi u programskom, kadrovskom, prostornom i laboratorijskom aspektu. Fakultet raspolaže s ukupnim poslovnim prostorom od oko 8500 m2, među kojima je 12 predavaonica i videokonferencijska dvorana, 8 računalnih učionica te 20 laboratorija opremljenih modernom opremom. Osim uspješnog provođenja redovnog nastavnog plana i programa, fakultet uz više hrvatskih i nekoliko europskih znanstvenih i nastavnih projekata ima i dugogodišnju uspješnu poslovnu suradnju s velikim tehničkim sustavima kao što su HEP, HT, Siemens, Belišće i druge tvrtke u Hrvatskoj, kao i dobru znanstvenu suradnju s dvadesetak sveučilišta, fakulteta i znanstvenih institucija iz Njemačke, Austrije, Belgije, Švedske, Madžarske, Srbije, Slovačke, Španjolske i drugih europskih zemalja. Znanstveno – istraživački rad dio je svakodnevice fakulteta. Na Elektrotehničkom fakultetu provode se i dva programa cjeloživotnog obrazovanja, a fakultet ima i vrlo jaku izdavačku djelatnost.Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.