Jačanje položaja žena na tržištu rada

Ovaj projekt sufinancira Europska unija

Došlo je do nepredviđene greške o kojoj je obavješten tim za podršku.

Da bi nastavili raditi na aplikaciji molimo kliknite ovdje

Ovaj projekt financira Europska unija

Ulaganje za budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu ove internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove internet stranice isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.